Ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος να διαχειριστείς την τάξη σου!! ...δωρεάν!!

Το myStudent είναι η πιο ασφαλής φιλική λειτουργική πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς.

Για...
δημοτικό
γυμνάσιο
λύκειο
εκπαιδευτικούς

Δυνατότητες

Διαχείριση τάξης

Οργάνωσε τα τμήματα σου ανά σχολείο και πρόσθεσε τους μαθητές σου.

Αξιολόγηση μαθητών

Η προφορική και η γραπτή αξιολόγηση ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη

Περιγραφική αξιολόγηση

Η περιγραφική αξιολόγηση είναι ένα μοναδικό εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό.

Ημερολόγιο - Σχολική ζωή

Ο εκπαιδευτικός έχει το δικό του ημερολόγιο για να αποθηκεύει προσωπικές σημειώσεις αλλά και σχολικά συμβάντα.

Καρτέλα μαθητή

Συλλογή όλων των πληροφοριών αξιολόγησης κάθε μαθητή σε ηλεκτρονική μορφή.

Ενημέρωση Γονέα

Ενημέρωση των γονέων μέσα από την πλατφόρμα myStudent(Parental) για την μαθησιακή πορεία των παιδιών τους.

επιπλέον

Στον τομέα τον διαγωνισμάτων, ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει τις βαθμολογίες των μαθητών, μαζί με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του.
Πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, σας δίνει την δυνατότητα να ελέγχονται οι απουσίες του καθε μαθητή σε καθημερινή βάση αλλά και ανά διαστήματα
Απαραίτητο και απόλυτα αναγκαίο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, αφού δίνει την δυνατότητα να αναφέρει για κάθε μάθημα, τον τίτλο της ενότητας καθώς και την ημερομηνία παράδοσης της.
Παράλληλος τομέας με το βιβλίο ύλης, είναι και ο Προγραμματισμός ύλης. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προγραμματίσει τα χρονικά όρια υλοποίησης της κάθε διδακτικής ενότητας για όλη τη σχολική χρονιά.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της καρτέλας του κάθε μαθητή, ώστε να υπάρχει και σε έντυπη μορφή όλη η αξιολόγηση.
Η πλατφόρμα παρέχει φόρμα επικοινωνίας για τον εκπαιδευτικό όπως και οδηγίες χρήσης.

Το mystudent παρέχει ασφάλεια

Κρυπτογράφιση των δεδομένων μεταξύ του χρήστη και του myStudent.

Τα ευαίσθητα στοιχεία σας έχουν ιδιαίτερη αξία για μας και η προστασία τους αποτελεί τον κύριο στόχο μας. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία SSL για την κρυπτογράφηση όλων των πληροφοριών που μεταφέρονται μεταξύ του browser σας και του myStudent ώστε να μην μπορεί να υποκλέψει τα δεδομένα σας και να έχει πρόσβαση σε αυτά κανένας τρίτος εκτός από εσάς.