Χαρακτηριστικά

Εγγραφή στο myStudent - Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφή

Δώστε λύση στη σχολική καθημερινότητα της τάξης σας! Απαλλαγείτε από σημειωματάρια, καρτέλες, ημερολόγια! Διαχειριστείτε με τον πιο πρακτικό & σύγχρονο τρόπο την τάξη σας! Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα του myStudent αποκτάτε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής! Για να ξεκινήσετε χρειάζεστε:

 • Ένα λογαριασμό email

Κόστος

Η χρήση της πλατφόρμας myStudent, σας παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ με όλες τις υπηρεσίες !!


Τι δυνατότητες σου δίνει η πλατφόρμα;

Το myStudent είναι μία ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης σχολικής τάξης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να καταχωρήσεις, να τροποποιήσεις και να παρακολουθείς τα τμήματα και την αξιολόγηση των μαθητών σου! Το μόνο που χρειάζεσαι είναι:

Δυνατότητες

Διαχείριση τάξης

Οργάνωσε τα τμήματα σου ανά σχολείο και πρόσθεσε τους μαθητές σου.

Αξιολόγηση μαθητών

Η προφορική και η γραπτή αξιολόγηση ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη

Περιγραφική αξιολόγηση

Η περιγραφική αξιολόγηση είναι ένα μοναδικό εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό.

Ημερολόγιο - Σχολική ζωή

Ο εκπαιδευτικός έχει τα δικά του ημερολόγιά για να αποθηκεύει προσωπικές σημειώσεις αλλά και σχολικά συμβάντα.

Καρτέλα μαθητή

Συλλογή όλων των πληροφοριών αξιολόγησης κάθε μαθητή σε ηλεκτρονική μορφή.

Ενημέρωση Γονέα

Ενημέρωση των γονέων μέσα από την πλατφόρμα myStudent(Parental) για την μαθησιακή πορεία των παιδιών τους.

επιπλέον

Στον τομέα τον διαγωνισμάτων, ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τις βαθμολογίες των μαθητών, μαζί με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του.
Πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, σας δίνει την δυνατότητα να ελέγχονται οι απουσίες του καθε μαθητή σε καθημερινή βάση αλλά και συγκεντρωτικά σε επιλεγμένα χρονικά διαστήματα.
Απαραίτητο και απόλυτα αναγκαίο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, αφού δίνει την δυνατότητα να καταγράφει για κάθε μάθημα, τον τίτλο του κεφαλαίου καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του.
Παράλληλος τομέας με το βιβλίο ύλης, είναι και ο Προγραμματισμός ύλης. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προγραμματίσει τα χρονικά όρια υλοποίησης της κάθε διδακτικής ενότητας για όλη τη σχολική χρονιά.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της καρτέλας του κάθε μαθητή, ώστε να υπάρχει και σε έντυπη μορφή όλη η αξιολόγηση.
Η πλατφόρμα παρέχει φόρμα επικοινωνίας για τον εκπαιδευτικό όπως και οδηγίες χρήσης.

Διαχείριση τάξης

Δημιουργήθηκε επιτέλους ο καλύτερος και ο πιο αποδοτικός τρόπος να διαχειριστείς σωστά την τάξη σου! Έχεις δυνατότητα να προσθέσεις το σχολείο στο οποίο διδάσκεις και να μεταφέρεις την τάξη σου σε ένα εικονικό περιβάλλον. Προσθέτοντας όλους τους μαθητές που ανήκουν στην τάξη σου μπορείς να τους οργανώσεις εύκολα και γρήγορα έχοντας τον πλήρη έλεγχο της αξιολόγησης και της προόδου τους.


Αξιολόγηση μαθητών x3

Προφορική - Γραπτή - Περιγραφική

Ένα από τα κυριότερα και ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι του εκπαιδευτικού είναι η αξιολόγηση των μαθητών. Πλέον έχεις την μοναδική δυνατότητα για τον πλήρη έλεγχο της προόδου του μαθητή.

 • Καθημερινή προφορική αξιολόγηση.
 • Γραπτή αξιολόγηση (Διαγωνίσματα).
 • Περιγραφική αξιολόγηση μαθητή.

Καρτέλα μαθητή

Προφίλ μαθητή

Πλήρης εικόνα της μαθησιακής πορείας του μαθητή. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες στον εκπαιδευτικό όπως:

 • Ονοματεπώνυμο και φωτογραφία μαθητή.
 • Πίνακας αναλυτικής επίδοσης ανά μάθημα.
 • Γενικές παρατηρήσεις.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της καρτέλας, ώστε να υπάρχει και σε έντυπη μορφή.


Διαγωνίσματα

Στον τομέα τον διαγωνισμάτων ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να καταγράφει τις βαθμολογίες των μαθητών, μαζί με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που θα αντιστοιχούν στον κάθε μαθητή. Παράλληλα, σημαντική λεπτομέρεια, είναι το γεγονός ότι μπορεί να σημειώνει και τις απουσίες όσων μαθητών δεν παρευρέθηκαν στο συγκεκριμένο διαγώνισμα.

Δυνατοτητες

 • Βαθμολογία.
 • Απουσία στο διαγώνισμα
 • Σχόλια και παρατηρήσεις


Απουσιολόγιο

Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο του εκπαιδευτικού είναι το απουσιολόγιο. Πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, δίνει την δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των απουσιών καθε μαθητή σε καθημερινή βάση αλλά και ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Κατ' επέκταση, το πόσες απουσίες έχουν γίνει και σε ποια χρονική περίοδο ακριβώς έγιναν, ελέγχονται απλά με ένα κλικ στις ημερομηνιες που επιλέγονται.


Ημερολόγιο εκπαιδευτικού

Προσωπικό ημερολόγιο - Σχολική ζωή

Ο εκπαιδευτικός έχει δύο ημερολόγια! Το πρώτο αφορά τις προσωπικές του σημειώσεις, ενώ το δεύτερο τη σχολική ζωή.

 • Ημερολόγιο ανά κατηγορία.
 • Αποστολή ενημέρωτικού email την προηγούμενη μέρα.
 • Αποθήκευση - προβολή βιντεο (youtube).
 • Χρωματισμός συμβάντων.

Με λίγα λόγια...

Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να προσθέτει σημειώσεις στο ηλεκτρονικό του ημερολόγιο σε δύο κατηγορίες, το Προσωπικό ημερολόγιο και το ημερολόγιο της Σχολικής ζωής. Ορίζει την ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε σημείωσης. Επίσης μπορεί να αποθηκεύει βίντεο από το youtube, εικόνες και άλλες ιστοσελίδες. Αυτό το εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο διότι αποθηκεύει το εκπαιδευτικό υλικό ανά ημερομηνία και το εμφανίζει την ημέρα που θα χρησιμοποιηθεί.


Καταστάσεις τμημάτων

Ο τομέας "Μαθητές" εμφανίζει σε μορφή πίνακα, την λίστα των μαθητών που παρακολουθούν το μάθημα που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Σε αυτόν τον πίνακα εμφανίζονται τα στοιχεία του κάθε μαθητή.

 • Ονοματεπώνυμο
 • Πατρώνυμο
 • Μητρώνυμο
 • Τηλ. επικοινωνίας


Βιβλίο ύλης

Απαραίτητο και απόλυτα αναγκαίο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, αφού δίνει την δυνατότητα να σημειώνει για κάθε μάθημα, τον τίτλο του κεφαλαίου που διδάχθηκε καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του.


Προγραμματισμός ύλης

Παράλληλος τομέας με το βιβλίο ύλης, είναι και ο Προγραμματισμός ύλης. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προγραμματίσει τα χρονικά όρια υλοποίησης της κάθε διδακτικής ενότητας για όλη τη σχολική χρονιά. Με αυτο τον τρόπο μπορεί να ελέγχει, ανά πάσα στιγμή, σε ποιο σημείο βρίσκεται χρονικά σε κάθε μάθημα, ανάλογα με την προγραμματισμένη ύλη.